PNV

Potentieel natuurlijke vegetatie

Definitie: 

De potentieel natuurlijke vegetatie is de vegetatie die zich onder de huidige klimaatsomstandigheden in een bepaald gebied zou ontwikkelen indien de invloed van de mens zou worden uitgeschakeld. Dit is dus een vaag en eerder theoretisch begrip: wanneer de waterhuishouding of het klimaat veranderen, verandert eveneens de PNV. In Vlaanderen is de PNV haast altijd een bosvegetatie. De PNV's zijn beschreven door vergelijkingen met de schaarse plekjes waar zeer natuurlijke situaties overheersen (bvb. integrale bosreservaten) en door extrapolaties uit historisch onderzoek.