Plakoksel

De garantie op inscheuren

Definitie: 

Een plakoksel is het raakvlak tussen de stam en een steil omhoog gaande tak of tussen twee steil omhoog gaande, codominante stammen, waarbij de twee houtcilinders niet vergroeien omdat zich tussen beide nog een laag schors bevindt. In het Frans heet dit 'entre-écorce'. De aanwezigheid van plakoksels vermindert de mechanische weerstand van de kroon. M.a.w. is er een verhoogd risico op afbreken en scheuren van een deel van de kroon.