Landschapsecologie

Het landschap als ecosysteem

Definitie: 

Landschapsecologie is de wetenschap die het landschap in zijn geheel als een complex ecosysteem bestudeert. De processen tussen ruimtelijk gescheiden eenheden staan centraal. Er wordt aandacht besteed aan planten, dieren en levensgemeenschappen maar daarnaast ook aan de effecten van menselijke activiteiten en grondgebruik. Zo vormt bijvoorbeeld versnippering een belangrijk aandachtspunt binnen de landschapsecologie.