GNBS

Gewenste Natuur- en Bosstructuur

Definitie: 

Om het afbakeningsproces van de natuurlijke structuur te ondersteunen werd door ANB en het INBO een wenselijkheidkaart, namelijk de Gewenste Natuur- en Bosstructuur (GNBS), uitgewerkt. Deze kaart geeft de prioritaire gebieden weer voor de afbakening van het VEN en NVWG.