Geïntegreerd bosbeheer

Eén bos, verschillende functies

Definitie: 

Geïntegreerd bosbeheer wil natuur, recreatie en houtproductie met elkaar verzoenen. Door de beperkte bosoppervlakte in onze streken, is het immers zeer moeilijk om een bos slechts voor één bepaald doel te reserveren. De beheersmaatregelen sluiten zoveel mogelijk aan op natuurlijke processen en willen de verschillende functies van het bos integraal verbeteren. In een dergelijk bos vind je veel inheemse boomsoorten, kwaliteitsstammen maar ook dode bomen, en een gevarieerde structuur.