Faunarand

Strook langs akker voor wilde fauna

Definitie: 

Een  faunarand of faunastrook  is  een  langdurig  braakliggende  akkerrand  die meestal  wordt  ingezaaid  met  een  speciaal  zaaimengsel  en  die  speciaal  werd ontworpen  in  functie  van een bepaalde doelsoort. Zo is er een mengsel voor de grauwe  kiekendief maar ook voor andere soorten.  Het  is  oorspronkelijk  een Nederlands  concept.
Gelijkaardige pakketten  die  een  landbouwer  in  Vlaanderen lokaal   kan   afsluiten   met   de   Vlaamse   Landmaatschappij   (VLM) zijn   de beheerovereenkomsten ‘gemengde grasstrook’ en ‘gemengde grasstrook plus’. Tegenwoordig  spreekt  men  liever van  ‘stroken’  en  niet  langer  van  ‘randen’  omdat dergelijke stroken ook midden in een perceel kunnen worden aangelegd.