CZV (Chemisch Zuurstofverbruik)

een maat voor verontreiniging in water