CZV (Chemisch Zuurstofverbruik)

een maat voor verontreiniging in water

Definitie: 

Het chemisch zuurstofverbruik is een maat om uit te drukken hoe zuiver of verontreinigd een waterlichaam is. Het CZV geeft aan hoeveel zuurstof er verbruikt wordt als de vervuiling in een waterstaal via een chemisch proces wordt afgebroken, in plaats van m.b.v. bacteriën. Het is een maat voor de chemisch afbreekbare componenten die in water aanwezig zijn en dus ook een maat voor de vervuilingsgraad van het water. Bij de chemische afbraak van stoffen wordt wel nog steeds zuurstof verbruikt, meer zelfs dan wanneer bacteriën de afvalstoffen afreken. Het CZV zal dus steeds hoger liggen dan het BZV.