BZV (Biologisch Zuurstofverbruik)

zuurstof voor de opruimploeg

Definitie: 

Het Biologisch Zuurstofverbruik is een maat om uit te drukken hoe zuiver of verontreinigd een waterlichaam is. Het BZV geeft aan hoeveel zuurstof micro-organismen nodig hebben om al het organische materiaal dat in het water aanwezig is af te breken. Het is een maat voor de biologisch afbreekbare componenten die in water aanwezig zijn en dus ook een maat voor de vervuilingsgraad van het water. Hoe vuiler het water is, hoe meer zuurstof micro-organismen nodig hebben om de vervuiling te verwerken.