Sprinkhaanzanger

Locustella naevia

Leefgebied en trend

Sprinkhaanzanger is een soort waarvan de populatie sterk kan fluctueren van jaar tot jaar. In 2000-2002 werd nog een toename van ca. 30% vastgesteld sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw, maar sinds 2007 lijkt er meer aan de hand en neemt de populatie sterk af in Vlaanderen. Mogelijke oorzaken zijn o.a. de verdere successie van ruigtes naar bos, het intens begrazen van graslanden om verruiging tegen te gaan en de situatie in de overwinteringsgebieden. Lokaal onderzoek in de Dendervallei toont nochtans een lokaal sterke toename sinds de vorige atlas, met een stabilisatie sinds 2010. Er werd daar ook vastgesteld dat de soort heel snel nieuw geschikt habitat (kapvlaktes) inneemt, maar even snel weer verdwijnt eens de successie te ver doorschiet. Ook in de Waaslandhaven en in Kruibeke nam de soort sterk toe. Aan de Oostkust (incl. Het Zwin) is de populatie de laatste 10 jaar stabiel. In Nederland verdriedubbelde de populatie sinds 1990. Gezien het wel erg sterke contrast tussen de (niet-significante) ABV-cijfers en de regionale en internationale cijfers, wordt het uitkijken naar de gedetailleerde cijfers die zullen binnenkomen naarmate het nieuwe vogelatlas-project vordert.