Sperwer

Accipiter nisus

Beschrijving: 

De Sperwer is een algemene roofvogel. Het zijn snelle jagers die laag over de grond, struiken en daken scheren en kleine vogels door verrassing verschalkt. Opmerkelijk bij deze soort is het grootte-verschil tussen de geslachten, het vrouwtje is tweemaal zo zwaar als het mannetje. Zo beconcurreren ze elkaar niet in hetzelfde jachtgebied. Terwijl het mannetje jaagt op soorten als mussen en vinken, kan mevrouw Sperwer merels en zelfs tortels aan. Vogelpopulaties hebben echter niet te lijden van Sperwers, de territoria zijn zo groot dat ze per koppel nooit veel invloed hebben op de aanwezige zangvogels. Zolang de zangvogels goede broedgelegenheid hebben in de vorm van hagen en houtkanten.

Beheer: 

Sperwers zijn tegenwoordig algemeen en geen speciale beschermingsmaatregelen zijn nodig. Ze hebben ook nauwelijks impact op hun prooipopulaties (zangvogels), dus hier zijn ook geen problemen te verwachten. Sperwers vliegen zich wel frequent dood tegen vensters, het aanbrengen van zelfklevers kan helpen.