Krooneend

Netta rufina

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

Er zijn meerdere plaatsen in Vlaanderen waar de afgelopen jaren tijdens het broedseizoen Krooneenden werden waargenomen, soms zelfs ook paartjes. Aanwijzingen voor broedpogingen of broedgevallen waren echter zeer zeldzaam. In 2010 verschenen onverwacht 2 territoriale paartjes op de Kuifeendplas te Oorderen. Begin juni werd hier een vrouwtje met 2 zeer kleine pulli gezien. Het tweede paartje broedde vermoedelijk op een kleinere waterplas (met brede rietkragen) van De Kuifeend, echter zonder duidelijk broedbewijs (Benoy 2019). In de periode 2012-2016 was de soort elk jaar met 1 of 2 paar aanwezig op de Verrebroekse Plassen met 1 tot 2 paar. Zowel in 2012 en 2014 werd daar een vrouwtje met pulli waargenomen. In 2013 was er een nestvondst in een dode knotwilg midden in de plas. Krooneenden broeden vooral in Centraal en Zuidwest-Europa, maar ook in Nederland is een kleine maar toenemende broedpopulatie aanwezig (440-520 paar in 2016). De enkele broedgevallen in het noorden van Vlaanderen passen wellicht in het Nederlandse plaatje, waarbij de laatste jaren nogal wat nieuwe gebieden werden gekoloniseerd. Krooneenden zijn sterk gebonden aan relatief ondiepe plassen met een goede waterkwaliteit en een weelderige onderwatervegetatie (bij voorkeur kranswieren).