Kerkuil

Tyto alba

Leefgebied en trend

Kerkuil overschreed in de periode 2016-2018 telkens de kaap van 1000 broedparen. Hoewel deze lang niet altijd succesvol waren, toont het wel aan dat het de soort voor de wind gaat in Vlaanderen. Dit kan in belangrijke mate toegeschreven worden aan de inspanningen van de leden van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen die jaarlijks vele honderden nestkasten controleren en/of vervangen en bijplaatsen op voor de soort kansrijke locaties. Uit de grafiek blijkt dat Kerkuilen soms massaal een broedseizoen kunnen overslaan zoals in 2013. Het koude einde van de winter en het koele voorjaar, mogelijk ook in combinatie met erg lage aantallen muizen, veroorzaakte toen de laagste aantallen broedparen sinds 1997, ook toen na een koude winter. Het huidige, recordsnelle herstel is opmerkelijk, maar past wel in de langetermijntrend van de soort in Vlaanderen.