Veldspitsmuis

Crocidura leucodon

De veldspitsmuis is nauw verwant met de huisspitsmuis en deelt dan ook redelijk wat kenmerken als witte tandpunten en lange witte haren op de staart en rugvacht. Deze soort is echter duidelijk tweekleurig met een scherpe scheidingslijn tussen de donkergrijze rugvacht en lichte buikvacht. Ook op de schedel zijn beide soorten uit elkaar te houden. De Veldspitsmuis is een soort van agrarische landschappen met een,open karakter, waarbij hij een voorkeur geeft aan gesloten vegetaties. In tegenstelling tot bosspitsmuizen heeft de Veldspitsmuis een voorkeur voor vegetaties in een vroeg ontwikkelingsstadium zoals verwaarloosde akkers, schrale graslanden en akkerranden. In de herfst verschuift het leefgebied naar houtkanten en bosjes.