Groene specht

Picus viridis

Beschrijving: 

De Groene specht is olijfgroen, met een zwart gezicht en rood bovenaan de kop. De groene kleur is prima camouflage als hij op de grond tussen het gras zit, want zijn hoofdvoedsel zijn mieren. Hij hakt daarvoor een nest open en met zijn 10cm lange kleverige tong likt hij de mieren op in de nestgangen. Zijn baltsroep doet wat denken aan een sarcastische lach.

Beheer: 

Groene spechten leven van mieren, ze hebben een voldoende hoge dichtheid aan mierennesten van bosmieren en weidemieren nodig. Hij hakt zijn nest uit in wat zachter hout zoals populieren en abelen of hardhoutsoorten die al wat ingerot zijn. Holtes worden soms verschillende jaren gebruikt. Het laten staan van kwijnende bomen is voor deze soort belangrijk.