Gele weidemier

Lasius flavus

Beschrijving: 

De Gele weidemier is een mier die ondergronds leeft in symbiose met wortelluizen. Ze hebben geen pigment en kunnen slecht tegen zonlicht. Ze komen voor in graslandvegetaties zoals graslanden, weilanden en gazons. Als het gras kort is maken ze een ondergronds nest, als het gras lang is maken ze een bult om zonlicht op te vangen.

Beheer: 

Gele weidemieren hebben een flinke impact op de vegetatie en de biodiversiteit, gezien het aantal gasten dat hun nest herbergt. Speciale maatregelen kunnen echter niet genomen worden, de nesten worden tijdens het maaien meestal beschadigd of ze worden door vee platgestampt. De mooiste nestbulten worden gevonden in graslanden begraasd door schapen of onder de prikkeldraad naast de weide. De Gele weidemier is echter geen zeldzame soort en heeft geen specifieke beheermaatregelen nodig.