Grauwe abeel

Populus x canescens

Habitat: 

Witte en Grauwe abeel komen veel voor in de zeeduinen (binnenduinbossen) en daarnaast ook in vochtige bossen in het binnenland, in bosranden, struwelen en bermen. Beide abelen geven de voorkeur aan lichtrijke, vrij droge tot meestal vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, neutrale tot meestal kalkhoudende grond (van zand tot klei).