Fladderiep

Ulmus laevis

Beheer: 

Fladderiepen zijn minder gevoelig voor de iepenziekte dan Gladde iepen of Ruwe iepen omdat de kever die de ziekte overbrengt de schors van deze twee laatst genoemde soorten prefereert.

Beschrijving: 

De Fladderiep of steeliep heeft een sterk asymmetrische bladvoet. De bladeren zijn ovaal en de bladrand is dubbelgetand. Om het verschil met andere iepen te zien heb je best het vleugelnootje. Dit is bij Fladderiep gewimperd en en heeft een lange steel van 6 tot 24 mm. Hollandse iep, Gladde iep en Ruwe iep hebben vleugelnootjes die niet gewimperd zijn met een kortere steel van 5 mm of minder.

Habitat: 

Van nature is fladderiep in onze streken een nogal zeldzame bewoner van hardhoutooibossen, een bostype dat nog slechts zeer beperkt voorkomt in Vlaanderen, door onder andere de indijking van onze grotere rivieren. De soort werd in het verleden ook vrijwel niet aangeplant. Fladderiepen zijn daardoor weinig bekend in Vlaanderen en de Lage Landen. Er sneuvelen af en toe oudere bomen aan de olmenziekte, maar minder dan bij de bekendere Ruwe iep en de Gladde iep. De kever die de ziektekiem overbrengt lust de bast van deze laatste liever. Als we geheel België bekijken, hebben we een iets ruimer scala aan natuurlijke biotopen en merken we dat fladderiep ook op mergel goed gedijt. In Wallonië groeit fladderiep niet uitsluitend in de vallei, maar ook wat hogerop, op de hellingen van ravijnbossen.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.