Verwijderen van Struikaster in de Uitkerkse Polder

Doelgroep en doelstelling:

Dankzij een melding via het waarnemingenportaal(opent nieuw venster) werd een populatie van de invasieve soort Struikaster verwijderd.