Verwijderen van Struikaster in de Uitkerkse Polder

Doelgroep en doelstelling: 

Dankzij een melding via het waarnemingenportaal werd een populatie van de invasieve soort Struikaster verwijderd.

Beschrijving: 

Nadat een melding van de zeer invasieve Struikaster in het natuurreservaat Uitkerkse Polder opgepikt werd, werd snel komaf gemaakt met de hier aanwezige populatie. Struikaster is een zeer invasieve soort die vooral in brakke gebieden sterk kan domineren.