Een krabbenlift en -sleuf voor de Kleine Nete

Doelgroep en doelstelling: 

Om de overlast en schade door de Chinese wolhandkrab in het stroomgebied van de Kleine Nete te beperken, werden twee demo-installaties ingericht. Het gaat om een 'krabbenlift' te Zandhoven (Molenbeek-Bollaak, zijrivier van de Kleine Nete), en een 'krabbensleuf' te Grobbendonk (watermolen op de Kleine Nete).

Beschrijving: 

Door het opvangen van de massaal migrerende wolhandkrabben wordt geprobeerd de overlast en de schade die de krabben aanrichten, te beperken. De lift is ontwikkeld om de vangfuiken in snelstromend water te fixeren op de waterloopbodem. De sleuf is speciaal ontwikkeld om nevenvangsten uit te sluiten.