Cabomba of waterwaaier beheersen wordt een hele uitdaging!

Doelgroep en doelstelling: 

Wallenhof Sint-Pauwels, is de enige plaats in Oost-Vlaanderen waar de invasieve Cabomba Caroliniana of Waterwaaier enkele jaren geleden werd gespot. De plant staat op de Europese lijst van zorgwekkende, invasieve exoten en moet verplicht verwijderd worden.
Je kan een video bekijken van dit project hierboven. Ook het fotoverslag kan je hierboven zien.

Beschrijving: 

Het was de bedoeling dat bij het verwijderen de planten niet versnipperd of verspreid worden. Er is gekozen voor een grondige ruiming van het slib. (https://youtu.be/QWozw28NPjQ)

Ondanks de droge zomer is de wal al na 2 weken terug helemaal vol grondwater gelopen. Later bleek dat, alhoewel de slibruiming zorgvuldig is uitgevoerd en er visueel geen wortelfragmenten zichtbaar waren, er toch massaal hergroei is gestart Het viel op dat de hergroei vanuit het midden, in diepste punt van de wal geconcentreerd was. Nazorg uitvoeren door met de hand uittrekken bleek al snel niet afdoend.… en het werd nog erger

Er werd een nieuw plan gemaakt (gemeente, Rato en provincie) om de wal opnieuw leeg te pompen en na het verwijderen van de zichtbare planten, de hele zone van 1000 m² lichtdicht af te sluiten!
 
Met antiworteldoek werd de hele bodem voor minstens een volledig jaar toegedekt. De plant zal door gebrek aan licht (fotosynthese) afsterven. Er zijn geen dikke wortels die reserve hebben en er is geen zaad. Dus ….!?
Deze actie wordt uitgevoerd in het voorjaar 2019

In het bijgevoegd filmpje ziet je hoe de folie werd aangebracht.

Later zijn er boven op de folie nog 2 betonnen ringen geplaatst. Deze zulle dienen om na het groeizoen te dienen als inspectie. De ringen worden dan leeg gepomp waarna de folie erin wordt opengesneden. De hergroei kan dan geëvalueerd worden met het oog op de volledige verwijdering van de folie uit een Cabomba-vrije wal.