Afschot van stierkikker in kader van stierkikkerbestrijding

Doelgroep en doelstelling: 

Na de melding door de particulier van aanwezigheid van Amerikaanse stierkikker in zijn waterpartij werd er actie ondernomen om verdere verspreiding van deze invasieve exoot tegen te gaan.

Beschrijving: 

Na het geven van informatie rond de problematiek van de Amerikaanse stierkikker, besliste de particulier die zelf ook over een geldig jachtverlof beschikt, om over te gaan tot afschot van volwassen stierkikkers op de oever van de waterpartij.
De stierkikker is een invasieve exoot. Actieve bestrijding van deze invasieve exoot is noodzakelijk om onze inheemse biodiversiteit te beschermen.
Alternatieve bestrijdingsmethodes kan je terugvinden op de fiche van de Amerikaanse stierkikker.