2BConnect: Zeeland

Doelgroep en doelstelling: 

In de Provincie Zeeland, met name de gemeente Terneuzen, zullen er maatregelen worden uitgevoerd om de biodiversiteit bij bedrijventerreinen te vergroten. Er zal worden gekeken om de soorten die kenmerkend zijn voor het Zeeuwse landschap te versterken en het beheer zal hierop worden aangepast.

Bij het project Zeeland van 2BConnect zijn er bedrijven betrokken met veelal braakliggende gronden. Bent u benieuwd naar maatregelen voor bedrijventerreinen? Lees dan gerust verder want in dit praktijkvoorbeeld zullen namelijk maatregelen aan bod komen die voor nieuwe natuurontwikkeling op deze terreinen zullen zorgen. Deze bedrijven willen vanuit zorg voor de omgeving wat terug doen voor de natuur en zien ook voordelen zoals het gebruik van natuurlijke vijanden (bijvoorbeeld de slechtvalk tegen duiven).

Beschrijving: 

In het kader van het 2BConnect project wordt er voor meer natuurlijke groeninrichting en beheer gezorgd op bedrijventerreinen. Met behulp van Interreg zijn er subsidies beschikbaar voor de projecten die zijn opgezet in Vlaanderen en Nederland. Deze vergroening van bedrijventerreinen speelt een belangrijke rol in het verbinden van natuur voor planten en dieren.