Veenknikmos

Bryum pseudotriquetrum

Veenknikmos is een soort van niet te zure en te droge, humeuze of organische bodems in duinvalleien, laagveenmoerassen, grondwatergevoede graslanden en ooibossen. Een goede basenvoorziening is onontbeerlijk.