Heideklauwtjesmos

Hypnum jutlandicum

Dit mos is een soort van zuur strooisel in heiden, laagveen en droge schrale graslanden, soms op boomvoeten van bomen met zure schors en op dode liggende bomen. De soort lijkt door verzuring, verdroging en vermesting niet benadeeld te worden en mogelijk zelfs bevoordeeld.

Het Heideklauwtjesmos is een mattenvormende plant met een liggende of half opgerichte stengel, tot 10 cm lang, onregelmatig vertakt, duidelijk afgeplat bebladerd. De stengelblaadjes zijn bleekgroen, tot 2,2 mm lang, ovaal tot lancetvormig, recht tot sikkelvormig gebogen. De blaadjes krommen niet onder de stengel door. Het Heideklauwtjesmos, vooral jonge plantjes, zijn moeilijk te onderscheiden van het zeer variabele Gesnaveld klauwtjesmos. Het verschilt ervan door de bleekgroene kleur (Gesnaveld klauwtjesmos is grasgroen en vaak rood aangelopen), en de duidelijk afgeplatte bebladerde stengels. Ook groeit Heideklauwtjesmos zelden op bomen.