Haaksterrenkroos

Callitriche hamulata

Habitat: 

In tegenstelling tot gesteeld sterrenkroos is haaksterrenkroos een soort van dieper en (soms snel) stromend, helder, vaak koel water. De soort groeit in beken en rivieren, maar ook in grotere plassen met stilstaand water. Het water is zwak zuur, zacht, kalkarm, voedselarm tot matig voedselrijk en is vooral te vinden in combinatie met zand of andere silicaathoudende, carbonaatarme bodems.