Groot laddermos

Pseudoscleropodium purum

Groot laddermos komt voor in zeer uiteenlopende en bij voorkeur relatief voedselrijke milieus. Er is een voorkeur voor wat vochtige en licht beschaduwde plaatsen maar Groot laddermos komt ook in bijv. kalkgraslanden voor. De verspreiding gebeurt voornamelijk vegetatief door het afscheuren van de stengels.

Het Groot laddermos vormt losse zoden die makkelijk uit elkaar te halen zijn. De liggende stengel is groen gekleurd, tot 15 cm lang, geveerd vertakt, de zijtakken meestal in een plat vlak. De stengelblaadjes zijn geelgroen tot donkergroen, tot 3 mm lang, eirond en met een licht gebogen spitsje. De nerf reikt tot halverwege het blad. De blaadjes liggen als dakpannen over elkaar heen en vormen een holle buis, waardoor takken opgezwollen lijken.