Geoord veenmos

Sphagnum denticulatum

Geoord veenmos is een algemeen veenmos op niet te voedselarme en natte standplaatsen. Het komt voor in en rond heidevennen, verstoord veen, zure bossen, greppels en in poeltjes die periodiek enige tijd droogvallen.

Deze soort is uiterst variabel, maar veelal toch goed herkenbaar. Het zijn middelgrote planten die vaak herkenbaar zijn aan de lange, gebogen, spits uitlopende zijtakken met aanliggende blaadjes. Ze vertonen enige gelijkenis met runderhorens.Planten van minder voedselarme standplaatsen met zeer kleine stengelbladen kunnen echter verward worden met de zeer zeldzaam voorkomende Moerasveenmos en soms ook met Trilveenmos. Verzamelen en controle nadien is dan gewenst.