Gratis reclame

Investeren in biodiversiteit op het bedrijfsterrein zorgt voor gratis reclame.

Reclame is duur tenzij de boodschap die je wil verspreiden nieuwswaarde heeft. Biodiversiteit op bedrijventerreinen heeft nieuwswaarde en wordt gretig opgepikt door de media, overheden, collega’s ... Bedrijven die investeren in biodiversiteit op hun terreinen krijgen doorgaans heel wat gratis reclame, zowel lokaal als bovenlokaal.