Bossen

Bosbeheer

Bos is een veelzijdig ecotoop. Wereldwijd kent het vele verschijningsvormen. In West-Europa kennen we daarenboven een eeuwenoude traditie van bosbeheer. In het huidige bosbeheer heeft een beheerder oog voor alle facetten van dit complexe ecosysteem.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende thema's op deze website.

Hoewel Vlaanderen niet zo groot is zijn er toch heel wat verschillende types van bossen. Zo vind je langs de Schelde hier en daar nog Wilgenvloedbossen die overstromen me...
Een grote, solitaire eik in Vlaams Limburg. Een jonge beukenplant in de nevenetage van een Duits bos. Of nog: een volwassen berk in Noord-Amerika. Ga zo door, het maakt n...