Verplegingspad

Doorgang in jong, gesloten bos

Definitie: 

Verplegingspaden maken doorgang van personen (arbeiders, beheerders) mogelijk in jonge bossen. In sommige natuurlijke verjongingen is het stamtal dermate hoog, dat het voor de beheerder onmogelijk wordt om op een vlotte manier in het bestand te bewegen en zich te oriënteren. Maar ook in 'gewone' aanplantingen maakt een onsluiting met verplegingspaden de bosverpleging dus mogelijk in de vestigings- en kwalificeringsfase.

Als er later hout uit het bos moet worden geoogst, dit is vanaf de dimensioneringsfase, kunnen sommige van de verplegingspaden dan dienst doen als vaste ruimingspiste. In bestanden waar reeds voorafgaand aan de bosverjonging vaste ruimingspistes aanwezig waren, is het logisch dat minimum de ruimingspistes aangewend worden als verplegingspad (om nadien dan weer dienst te doen als ruimingspiste bij de bosexploitatie).