Ooibossen

Bomen met hun voeten in de rivier.

Definitie: 

Ooibossen zijn bossen die van nature ontstaan op natte plekken nabij de rivier. Ze staan op plaatsen die regelmatig door de rivier overstromen. Ooi is een oud woord voor een nat terrein nabij een rivier. Het is een term die vooral in Nederland gebruikt wordt. Er zijn twee types van ooibossen, de zachthoutooibossen welke in Vlaanderen meestal Wilgenvloedbossen worden genoemd en de hardhoutooibossen. De zachthoutooibossen overstromen veel vaker dan de hardhoutooibossen.