Omlooptijd

Tijd tussen beheersingrepen

Definitie: 

De omlooptijd is de tijd tussen twee beheersingrepen in. De term wordt vooral binnen het bosbeheer gebruikt en slaat dan doorgaans op de tijd tussen twee opeenvolgende dunningen. Omlooptijden variëren naargelang de leeftijd van het bos. In jonge aanplantingen die net hun omslagpunt bereikt hebben wordt soms om de drie jaar gedund. In oude bestanden kan dit oplopen tot zestien jaar.