Omlooptijd

Tijd tussen beheersingrepen

Definitie: 

De omlooptijd is de tijd tussen twee beheersingrepen in. De term wordt vooral binnen het bosbeheer gebruikt en slaat dan doorgaans op de tijd tussen twee opeenvolgende dunningen. Omlooptijd is dus gelijk aan dunningsinterval.