Mull

Prima humus

Definitie: 

Er kunnen drie humustypes onderscheiden worden. Mull is een goed verteerde, sterk gemineraliseerde humuslaag die meestal geleidelijk overgaat in de onderliggende bodemlaag. Mor daarentegen is een weinig verteerd organisch dek dat weinig of niet vermengd is met de onderliggende bodemlaag. Er komen ook bijna geen micro-organismen in deze humus voor zodat verdere afbraak moeilijk verloopt. Een derde humusvorm is Moder: een tussenvorm tussen mull en mor humus. Mull komt voor in bossen waar bomen staan met een goed verteerbaar strooisel. Voorbeelden hiervan zijn Essen en populieren.