Kromming (vervorming)

Definitie: 

Kromming is een afwijking van de stam in verticale richting t.o.v. de loodrechte. Mogelijks wordt dit veroorzaakt door genetische eigenschappen, groeiplaatsfactoren (wind, sneeuw, …) of andere bosbouwkundige factoren (concurrentie en groei).