Indicatieve soort

Indicatie over het aanwezige natuurtype

Definitie: 

Deze soorten geven een indicatie van het natuurtype. Ze komen wel voor in verschillende natuurtypes. Meer typische soorten noemen we kenmerkende soorten, minder typische soorten noemen we begeleidende soorten.