Indicatieve soort

Indicatie over het aanwezige natuurtype