Eury- en steno-

Breed of smal

Definitie: 

Dit zijn bijvoegsels bij een bepaalde eigenschap van een soort. Gekend zijn eurytherm en stenotherm. Een eurytherme soort kan voorkomen binnen een breed temperatuurbereik, een stenotherme soort heeft een welbepaalde temperatuur nodig.