Eindmarkering van een vaste ruimingspiste

Hoofdletter T

Definitie: 

Als een vaste ruimingspiste dood loopt in het bosbestand, wordt het eindpunt aangeduid met een brede hoofdletter T op een boom. Het is aangewezen om witte of blauwe verf te gebruiken, om zo het onderscheid te maken met bomen die moeten geveld worden.