EGV (Elektrisch Geleidingsvermogen)

de concentratie aan ionen in het water