EGV (Elektrisch Geleidingsvermogen)

de concentratie aan ionen in het water

Definitie: 

Het EGV is een maat voor de elektrische geleidbaarheid van het water en wordt gebruikt om de totale concentratie aan ionen in water te bepalen. Naarmate er meer ionen in een vloeistof aanwezig zijn geleidt een vloeistof beter, en zal het EGV hoger zijn. Hoe lager het EGV, hoe minder ionen er in het water aanwezig zijn en hoe meer het op regenwater lijkt.