Climaxvegetatie

Het einde bereikt, of een nieuw begin?

Definitie: 

Na een bepaalde (successie)tijd zal de soortensamenstelling en het aandeel van de verschillende soorten t.o.v elkaar niet veel meer wijzigen. We hebben dan een stabiele situatie, de climaxvegetatie. In België is dit op bijna alle plaatsen loofbos.