Balts

Verleiding bij dieren

Definitie: 

De balts is het geritualiseerde gedrag dat dieren vertonen voorafgaand aan het paren. Iedere soort heeft zijn typische balts. Vaak spelen kleuren, geluiden en zang, geuren en speciale bewegingen een rol. Het baltsen kan spectaculaire vormen aannemen zoals de luchtacrobatieën van roofvogels, de roepkoren van groene kikkers, het burlen van edelherten of de massale trektochten van padden.