Autochorie

Zelf instaan voor zaadverspreiding

Definitie: 

Autochorie wordt gebruikt bij plantensoorten die systemen hebben ontwikkeld om zaden zelf te verspreiden, dus zonder de hulp va wind, dieren of water. Dat kan door zaden weg te schieten zoals bij de springzaden of Brem.