AgTU

Het meten van uitwisselbare Kationen

Definitie: 

AgTU is de afkorting voor Zilver-Thio-Ureum, een stof die gebruikt wordt om het aantal vrije (uitwisselbare) kationen in de bodem te meten. M.a.w. het verteld ons hoeveel minerale voedingstoffen ( positief geladen ionen zoals Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+ en Al3+) er in de bodem beschikbaar zijn om door planten gebruikt te worden. In de LSVI tabellen kom je deze afkorting af en toe tegen voor de beschrijving van de hoeveelheid uitwisselbaar Calcium (Ca_AgTu), Magnesium (Mg_AgTu) , Kalium (K_AgTu), Natrium (Na_AgTu) of Aluminium (Al_AgTu) die in de bodem van een bepaalde habitat aanwezig zijn (dit wordt uitgedrukt in milli-mol/m²).