Smalle weegbree

Smalle weegbree is een soort met een brede ecologische range. Ze groeit in graslanden op droge tot vochtige, voedselarme tot voedselrijke standplaatsen. De soort komt zowel in gemaaide als in begraasde graslanden voor. Bij zware bemesting verdwijnt ze evenwel spoedig. daarom is ze een goede eerste indicator bij graslandherstel. Het is de waardplant van de Veldparelmoervlinder.