Moerasspirea

Moerasspirea is een soort van vochtige ruigtes (6430_hf). Het toenemen van Moerasspirea en andere soorten van de vochtige ruigte zoals Grote wederik en Haagwinde is in een kalkmoeras niet wenselijk. Het duidt op verdroging en vermesting.