Knopbies

Knopbies is een typische soort van kalkmoerassen (7230) en natte duinpannen (2190_mp). Eens Knopbies tot stevige pollen begint uit te groeien kan ze lang overleven, zelfs onder ongunstige omstandigheden zoals verdroging. Individuele planten van Knopbies kunnen 50-70 cm hoge bulten vormen die in de vegetatie voor bijkomende variatie in het reliëf zorgen.
Het is een uiterst zeldzame soort in Vlaanderen en de enige ‘gezonde’ populatie is te vinden in het Torfbroek te Kampenhout (Berg).