Zwarte mees

Periparus ater

Leefgebied en trend

De verspreiding van de Zwarte Mees in Vlaanderen beperkt zich vooral tot de zandgronden van de Kempen alwaar grote naaldhoutcomplexen voorkomen. Net zoals het geval was voor Kuifmees, was er ten tijde van de vorige atlas nog sprake  van een positieve trend. Nu stellen we echter een forse terugval vast in Vlaanderen en die sluit naadloos aan bij de gerapporteerde cijfers in Nederland en Wallonië. Het door een Europese regelgeving gestuurde omzetten van naaldhout-aanplanten in meer natuurlijke, gemengde bossen en heidegebieden zal hier mogelijk een rol in spelen.