Zanglijster

Turdus philomelos

Leefgebied en trend

In tegenstelling tot de gecombineerde, Europese data wijzen de Vlaamse (en Waalse) cijfers op een duidelijke afname van Zanglijster. Die afname wordt vastgesteld in alle leefgebieden, maar is het meest uitgesproken in verstedelijkt milieu. De in Vlaanderen vastgestelde trend sluit overigens niet aan bij de Nederlandse cijfers. Daar neemt de soort in de periode 1984-2015 toe waarbij die toename vooral opvallend is in de hogere delen van het land terwijl elders afnames worden genoteerd.