Witte kwikstaart

Motacilla alba

Leefgebied en trend

Witte Kwikstaart is een soort van open cultuurlandschap met verspreide bebouwing. Hij doet het ook goed aan de rand van de steden en daar vooral in industriezones en nieuwe woonwijken. De soort komt wijdverspreid voor in Vlaanderen met o.a. hoge dichtheden in het grootschalige landbouwgebied met verspreide bebouwing. De laagste dichtheden worden genoteerd in de regio’s met dichte naaldbossen van de Kempen en in de stedelijke kernen. De populatie is stabiel in Vlaanderen (periode 2007-2018). In Nederland (-40% sinds 1990) en Duitsland gaat de soort echter sterk achteruit. Men vermoedt dat bepaalde veranderingen in de landbouw (verhoogd pesticidengebruik, omzetten van graslanden in Maïs, restauratie van boerderijen en huizen waardoor mogelijke nestlocaties verdwijnen) hiervan de oorzaak zijn.