Vuurgoudhaantje

Regulus ignicapillus

Leefgebied en trend

Het leefgebied van de Vuurgoudhaan beperkt zich niet enkel tot sparren- en dennenbossen zoals in het geval van Goudhaan. Ook in oude gemengde bossen, parken en tuinen met sparren en loofbossen met veel Klimop en Bosrank komt de soort tot broeden. In de periode 2000-2002 werd reeds een toename van de soort vastgesteld met de grootste dichtheden in Voeren, de bosrijke Kempen en ten oosten van Brussel. Het ouder worden van onze bosbestanden en de betere bescherming ervan is wellicht deels een verklaring. Op basis van de in 2007-2018 verzamelde ABV-data kon geen trend worden berekend, daarvoor is de soort nog net te schaars en te verspreid voorkomend in vergelijking met Goudhaan. Of de soort momenteel ook in Vlaanderen, net als in Wallonië en Nederland achteruit gaat, zal moeten blijken uit de cijfers die zullen verzameld worden voor de nieuwe vogelatlas. Net als bij andere naaldhoutspecialisten als Zwarte Mees en Kuifmees kan het omvormen van naaldbossen tot meer natuurlijke loofhoutbestanden en heidegebieden mogelijk ook tot lokale afnames leiden.