Tuinfluiter

Sylvia borin

Leefgebied en trend

Met een verlies van ruim 50% in de periode 2007-2018 behoort deze lange afstandstrekvogel tot de snelst afnemende, algemene broedvogels van Vlaanderen. Als mogelijke oorzaken voor de afname komt het moderne bosbeheer ter sprake. Door het ouder worden van de bossen en het ontbreken van grote kapvlaktes met ruimte voor struweel en jonge boompjes krijgt een pionier als Tuinfluiter het tenminste lokaal erg lastig. Daar waar pionierssoorten de ruimte krijgen zoals bijvoorbeeld in de nieuwe natuur van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde kan Tuinfluiter het wel erg goed doen; de soort nam er toe van 0 broedparen in 2007 tot 57 in 2018. Een grote onbekende is de situatie in de overwinteringsgebieden waardoor het erg lastig blijft een uitspraak te doen over wat precies de belangrijkste oorzaak van de afname is. Nagenoeg alle Europese lidstaten melden afnemende aantallen en dit zowel op de korte als op de lange termijn.